Socha příšery, výška 90cm, sádra a olejové barvy, 2015
Zlatá socha, výška 120cm, polyester, 2015-16
Největší příšera, po odlití / před dokončením, 2016
Ptáček, výška 50cm, sádra, 2016